Zavod Zvezda sprejema nove uporabnike!

Obrazci

Tukaj lahko najdete različne obrazce in povezave povezane z osebno asistenco.

Vloga za uveljavljanje pravice do osebne asistence

Zahteva za priznanje invalidnine, DPP, prištete dobe (ZPIZ)

Zakon o osebni asistenci (ZOA) (pisrs.si)

Vsebina Uradnega lista | Uradni list (uradni-list.si)

Aplikacija za vnos ur

© 
2024
 Zavod Zvezda, Kranj. 
Vse pravice pridržane. 
Izdelava: kult.si