Zavod Zvezda sprejema nove uporabnike!
Komu pripada pomoč osebnega asistenta?
Komu pripada pomoč osebnega asistenta?

Komu pripada pomoč osebnega asistenta?

18 avgusta, 2023
Kategorija:

Pomoč osebnega asistenta je namenjena posameznikom s posebnimi potrebami ali invalidnostmi, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti in funkcionalnosti. To vključuje osebe z gibalnimi ovirami, senzoričnimi omejitvami, intelektualnimi ovirami ali drugimi zdravstvenimi težavami, ki jim otežujejo samostojno življenje. Osebni omogočajo podporo in pomoč pri opravljanju različnih nalog, kot so hranjenje, oblačenje, gibanje, komunikacija in druge dnevne aktivnosti – več o tem ste si lahko prebrali v prejšnji objavi.

Pomembno je razumeti, da je glavni namen osebnega asistenta za invalidne osebe izboljšati njihovo kakovost življenja ter jim omogočiti večjo neodvisnost in samostojnost. Pomoč osebnega asistenta pripada tistim, ki potrebujejo tovrstno pomoč zaradi svojih zdravstvenih ali funkcijskih omejitev. V mnogih državah so vključeni tudi programi in zakonodaja, ki omogočajo financiranje osebnih asistentov za invalidne osebe, da bi zagotovili ustrezno podporo in nego.

Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • da je star od 18 do 65 let;
 • da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
 • da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

V kolikor je bil posameznik deležen pomoči osebnega asistenta pred dopolnjenim 65. letom, mu le-ta pripada tudi, ko dopolni omenjeno starost.

V katerih primerih posameznik potrebuje pomoč osebnega asistenta?

Invalidnost: Osebni asistenti nudijo pomoč invalidnim osebam, ki imajo gibalne, senzorične ali intelektualne ovire, ki jim otežujejo izvajanje osnovnih opravil na vsakodnevni ravni.

Kronične Bolezni: Posamezniki s kroničnimi boleznimi ali zdravstvenimi stanji, ki jim omejujejo fizično ali kognitivno funkcionalnost, lahko zaprosijo za pomoč osebnega asistenta za lažje obvladovanje dnevnih nalog.

Rehabilitacija: Med rehabilitacijo po nesreči ali operaciji lahko osebni asistent pomaga posameznikom pri okrevanju in opravljanju terapevtskih vaj.

Mentalne omejitve: Osebe z duševnimi omejitvami ali psihičnimi težavami lahko potrebujejo pomoč pri obvladovanju vsakodnevnega življenja, kar jim lahko zagotovi osebni asistent.

Osebna asistenca predstavlja ključno podporo posameznikom s posebnimi potrebami, ki se soočajo z različnimi izzivi pri izvajanju vsakodnevnih dejavnosti. Ne glede na to, ali gre za invalidnost, starost, kronične bolezni ali druge omejitve, je pomoč osebnega asistenta odločilna za izboljšanje njihove kakovosti življenja. Skozi osebne asistente posamezniki pridobijo ne samo praktično pomoč pri vsakodnevnih nalogah, temveč tudi priložnost za večjo neodvisnost, vključevanje v družbo ter uresničevanje svojih ciljev.

Z razvojem tehnologije in sodobnih pristopov k negi je osebna asistenca postala bolj prilagodljiva in dostopna kot kdajkoli prej. Pomemben je poudarek na individualizirani podpori, ki je prilagojena potrebam vsakega posameznika. S tem se omogoča ustvarjanje boljših pogojev za vključevanje invalidnih oseb, starejših in drugih posameznikov s posebnimi potrebami v različne vidike življenja.

Osebni asistenti niso zgolj fizična pomoč pri opravljanju nalog; predstavljajo most k samostojnosti, dostojanstvu in enakopravnosti. Omogočajo posameznikom, da premagajo ovire in dosežejo svoj potencial, ne glede na njihove omejitve. Z vzpostavitvijo močnega sistema osebne asistence lahko družba kaže svojo odprtost, strpnost in skrb za vse svoje člane.

   Dodaj odgovor

   Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

   Deli z ostalimi:

   © 
   2024
    Zavod Zvezda, Kranj. 
   Vse pravice pridržane. 
   Izdelava: kult.si